De små (u)betydelige oplevelser

Når man siger ”oplevelser”, tænker de fleste nok på store og betydningsfulde begivenheder eller steder. Men det behøver det ikke være. En oplevelse kan ligeså godt være en ”aha” oplevelse eller noget man knap bemærker, men som alligevel har betydning for ens opfattelse.

Jeg har herunder indsat et billede af en jobansøgning, jeg har sendt til Hotel Legoland´s konference afdeling. I stedet for at klipse papirerne sammen, har jeg taget udgangspunkt i hvem og hvad Lego(land) er. Det resulterede i, at jeg lavede huller i papirerne på størrelse med legoklodsens “dutter”, for derefter at bruge legoklodserne til at ”klipse” papirerne sammen. Der er brugt en “roterende” legoklods for at gøre hæftningen fleksibel. Det samme kunne hotellet gøre, når de udlevere papirer til deres konferencedeltagere – specielt fordi de i forvejen inddrager legoklodserne i deres konferencer.

I dette tilfælde er det primært følesansen og synssansen som stimuleres. Det kan endvidere argumenteres for, at klodserne stimulere legebarnet i modtageren, og opfordre til videre bygning eller bare fantasien herom.

Legoklods som hæfteklemme  Legoklods som hæfteklemme

Opsummeret er budskabet i dette indlæg, at oplevelser også kan være (meget) små. Det vigtigste er at det tager udgangspunkt i festens tema eller hvem aftenens hovedperson er.

Hvordan du finder frem til de små oplevelser, vil jeg ikke komme ind på her. Prøv at tænkt på nogle af de “almindelige” ting dine gæster møder/oplever, og overvej hvorledes disse kan ændres/gøres anderledes i tråd med festens tema, eller det budskab du vil kommunikerer ud.

Skriv en kommentar